ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำจังหวัดสงขลา โดยทาง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


Share:ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเสื้อโปโลวันที่ระลึกสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี

ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเสื้อโปโลวันที่ระลึกสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี


Share:รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2565


Share:กิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”สงขลาปันสุข”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล “สงขลาปันสุข” เป็นความโชคดีของจังหวัดสงขลา โดยท่านรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดสงขลา เพื่อทำความเข้าใจนโยบายเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคมShare:ประกาศทาง พมจ.สงขลา “งดรับ งดให้” แด่เจ้าหน้าที่ ขณะปฎิบัติหน้าที่ราชการ

พมจ.สงขลา “งดรับ งดให้” แด่เจ้าหน้าที่ ขณะปฎิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความสุจริต เที่ยงตรง ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ


Share:แบบงบอุดหนุนของบประมาณ(เงินอุดหนุน)สนับสนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน

ของประชาสัมพันธ์งบอุดหนุนของบประมาณ(เงินอุดหนุน)สนับสนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีเอกสารแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


Share:ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำคณะศิลปศาสตร์


Share:แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา

แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา


Share:ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้


Share:[VTR] ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น นับเป็นแบบอย่างของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินและสานต่อพระราชปณิธาน การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหมได้ที่

https://www.facebook.com/140004406043628/posts/4712208462156510/


Share:ประชาสัมพันธ์ ผลการสำรวจพม.POLL

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม พม.POLL โดย สสว.1-11 ร่วมกับ นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นทางสังคม ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “๖๐+ ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)” ผลการสำรวจ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ และ ผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็น 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม<<< 

 

 

 

 


Share:ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540


Share:แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ช่องทองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ช่องทองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา


Share:“ไม่รักอย่าทำร้าย “
วิดีโอเพื่อการศึกษาจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“ไม่รักอย่าทำร้าย “
วิดีโอเพื่อการศึกษาจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://drive.google.com/file/d/1AU2IUAfteQGOcSnvgBhZ24rk1HBoXeOs/view?usp=sharing


Share:บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่องได้แก่ เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน,ประเมินผลงานทางวิชาการ,ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์,ลูกหนี้อยู่ที่ไหน,โควิด 19

บทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน ๕ เรื่องได้แก่ เรื่อง ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำด่าน,ประเมินผลงานทางวิชาการ,ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์,ลูกหนี้อยู่ที่ไหน,โควิด 19 เป็นต้น


Share:รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ


Share:ประกาศรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial