ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัด

ประกาศผลการคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำจังหวัดสงขลา โดยทาง สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


Share:



ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเสื้อโปโลวันที่ระลึกสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี

ขอประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเสื้อโปโลวันที่ระลึกสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 20 ปี


Share:



รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2565


Share:



กิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล”สงขลาปันสุข”

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล “สงขลาปันสุข” เป็นความโชคดีของจังหวัดสงขลา โดยท่านรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดสงขลา เพื่อทำความเข้าใจนโยบายเรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ช่วยเหลือสังคม



Share:



ประกาศทาง พมจ.สงขลา “งดรับ งดให้” แด่เจ้าหน้าที่ ขณะปฎิบัติหน้าที่ราชการ

พมจ.สงขลา “งดรับ งดให้” แด่เจ้าหน้าที่ ขณะปฎิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความสุจริต เที่ยงตรง ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ


Share:



แบบงบอุดหนุนของบประมาณ(เงินอุดหนุน)สนับสนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน

ของประชาสัมพันธ์งบอุดหนุนของบประมาณ(เงินอุดหนุน)สนับสนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีเอกสารแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้


Share:



ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวรับสมัครงานเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำคณะศิลปศาสตร์


Share:



แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา

แบบฟอร์มการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา


Share:



ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้ปรึกษาทางโทรศัพท์ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังต่อไปนี้


Share:



[VTR] ยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

กระทรวง พม. ขอแสดงความยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น นับเป็นแบบอย่างของสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความวิริยะ อุตสาหะ และความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ด้วยความมุ่งมั่นในการตอบแทนคุณแผ่นดินและสานต่อพระราชปณิธาน การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหมได้ที่

https://www.facebook.com/140004406043628/posts/4712208462156510/


Share:



ประชาสัมพันธ์ ผลการสำรวจพม.POLL

 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม พม.POLL โดย สสว.1-11 ร่วมกับ นิด้าโพลสำรวจความคิดเห็นทางสังคม ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “๖๐+ ฝ่าวิกฤติ COVID – 19 สู่วิถีถัดไป (Next Normal)” ผลการสำรวจ ของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑ และ ผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๑ รายละเอียดผลสำรวจความคิดเห็น 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม<<< 

 

 

 

 


Share:



ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566   โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรางวัล ดังนี้

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล(ภาพรวม)วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัคร ให้เตรียมหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะสมัคร)

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล วันที่ 8 และ 14 กันยายน 2566 โดยหน่วยงาน ต้องส่งเอกสารการสมัครเพื่อรับคำปรึกษาล่วงหน้า 3 วัน (จัดทำผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

– ให้หน่วยงานส่งใบสมัครเพื่อให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองภายใน วันที่ 25 กันยายน 2566

– สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

– หน่วยงานสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด


Share:



การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ

การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับองกรค์ภาคเอกชน และองค์กรของผู้สูงอายุ

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.olderfund.dop.go.th


Share:



การกูยื่มเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

การกูยื่มเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.olderfund.dop.go.th


Share:



Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial