ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ CCF20012566_0001ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
ประกาศรับสมัคสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ CCF13012566ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
รับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ CCF12012566ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้างป ...
อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2564ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-64ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม-63ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน63ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม-2563ดาวน์โหลด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial