ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566   โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรา ...

การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ

การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับองกรค์ภาคเอกชน และองค์กรของผู้สูงอายุ ผ่านช่องทางออนไลน์ ...

การกูยื่มเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

การกูยื่มเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www ...

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน

ประกาศ-การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนดาวน์โหลด ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial