ศูนย์ข้อมูลทางสังคม

ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดสงขลา

1. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสงขลา

2. กลุ่มเป้าหมาย

3. เครือข่ายทางสังคม

4. ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์

5. สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์

6. สถิติการให้บริการ

7. ด้านที่อยู่อาศัย

8. ข้อมูล TPMAP

9. ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในกลุ่มเปราะบางทางสังคม

แบบประเมินผลศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา  คลิก.. 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial