ประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 

เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566   โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดปฏิทินการสมัครรางวัล ดังนี้

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล(ภาพรวม)วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานที่ประสงค์จะสมัคร ให้เตรียมหัวข้อเรื่อง และรายละเอียดที่จะสมัคร)

– คลินิกให้คำปรึกษาการสมัครรางวัล วันที่ 8 และ 14 กันยายน 2566 โดยหน่วยงาน ต้องส่งเอกสารการสมัครเพื่อรับคำปรึกษาล่วงหน้า 3 วัน (จัดทำผลงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80)

– ให้หน่วยงานส่งใบสมัครเพื่อให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองภายใน วันที่ 25 กันยายน 2566

– สำนักงาน ก.พ.ร. ออกหนังสือรับรองให้หน่วยงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

– หน่วยงานสมัครรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด


Share:การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ

การสนับสนุนโครงการของกองทุนผู้สูงอายุ สำหรับองกรค์ภาคเอกชน และองค์กรของผู้สูงอายุ

ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.olderfund.dop.go.th


Share:การกูยื่มเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

การกูยื่มเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.olderfund.dop.go.th


Share:ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540


Share:ช่องทองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

ช่องทองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา


Share:“ไม่รักอย่าทำร้าย “
วิดีโอเพื่อการศึกษาจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

“ไม่รักอย่าทำร้าย “
วิดีโอเพื่อการศึกษาจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

https://drive.google.com/file/d/1AU2IUAfteQGOcSnvgBhZ24rk1HBoXeOs/view?usp=sharing


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial