การดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา

สามารถดาวน์โหลดรูปแบบแผนการการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ แบบเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุน ต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและและความมั่นคงของมนุษย์ได้ที่นี่ จังหวัดสงขลา


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial